Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

8.00-12.00 val.

 

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA
 
ATVYKSTANT Į MOKYKLĄ BŪTINA TURĖTI:
  • Reikalingas mokymo priemones (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir pan.);
  • Pažymą  apie mokymąsi iš mokyklos, kurioje mokomasi (jeigu mokinys atvyksta per mokslo metus).

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas. Privalomą priešmokyklinį ugdymą visiems vaikams, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueina 6 metai, įteisino Seimas, priimdamas Švietimo įstatymo pataisas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „draugiškas internetas“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tėvų linija“

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA

 

       Palangos sanatorinėje mokykloje užtikrinama sveika, saugi, užkertanti kelią smurto, patyčių apraiškoms aplinka, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi visiems bendruomenės nariams. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos administracija, vaiko gerovės komisijos nariai, klasės auklėtojai, o ją vykdo visi mokyklos bendruomenės nariai.

    Vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą, sąrašas:

  1. Daiva Bušmienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  2. Jolanda Malinauskienė - rusų kalbos vyr. mokytoja, pirmininko pavaduotoja;
  3. Alma Bluškienė - pradinių klasių vyr. mokytoja, narė.

Kontaktai: tel. 8460 51031; el. p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (.PDF)