Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

8.00-12.00 val.

 

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA
 
ATVYKSTANT Į MOKYKLĄ BŪTINA TURĖTI:
  • Reikalingas mokymo priemones (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir pan.);
  • Pažymą  apie mokymąsi iš mokyklos, kurioje mokomasi (jeigu mokinys atvyksta per mokslo metus).

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas. Privalomą priešmokyklinį ugdymą visiems vaikams, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueina 6 metai, įteisino Seimas, priimdamas Švietimo įstatymo pataisas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „draugiškas internetas“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tėvų linija“

                                                ADMINISTRACIJA


 

Direktorius Alvydas Milinis  (pareigybės aprašymas .pdf)

                                                                            
II-a vadybinė kvalifikacinė kategorija                                                  

Gyvenimo aprašymas -  (atverti/atsisiųsti)

Tel. 8 460 51031, Mob. 8 687 95515

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

                                                

        

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Bušmienė

 

III-a vadybinė kvalifikacinė kategorija

Gyvenimo aprašymas - (atverti/atsisiųsti)

Tel. 8 460 51031

 El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Bibliotekininkė

Ingrida Rimšienė

Tel. 8 460 51031

El.p. biblioteka@palangasanatorine.lt

 

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Macijauskienė

Tel. 8 460 51031

El.p. jmacijauskiene@gmail.com

 

Raštinės administratorė

Duomenų bazių tvarkytoja

Aušra Kinčienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

Informacinių technologijų specialistė

Asta Kornišinienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

 

INFORMACIJA APIE MOKYTOJUS

 

Eilės

Nr.

 

Darbuotojas

 

 Vadovavimas klasei

 

Kvalifikacinė kategorija

Pedagoginio darbo stažas 2019 09 01

 1. Ina Lizdenienė Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 9 metai
2. Angelina Martinkėnienė 1 klasė Pradinių klasių mokytoja 28 metai
3. Alma Bluškienė 2 klasė Pradinių klasių vyr. mokytoja 31 metų
4. Anželika Toleikienė 3 klasė Pradinių klasių vyr. mokytoja 22 metai
5. Jolanda Malinauskienė 4 klasė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Rusų kalbos vyr. mokytoja

40 metai
6. Virginija Žukienė 5 klasė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  37 metai
7. Asta Kornišinienė 7 klasė

Matematikos vyr. mokytoja

Informacinių tech. vyr. mokytoja

9 metai
8. Rita Milinienė 6 klasė Anglų kalbos vyr. mokytoja 29 metai
9. Virginijus Milinis 8 klasė Lietuvių kalbos vyr. mokytojas 32 metai
10. Irma Kniukštienė  I gimnazijos klasė  Istorijos mokytoja - metodininkė  30 metų
 11. Daiva Bušmienė  II gimnazijos klasė  Etikos mokytoja  28 metai
 12. Romana Kekis

III-IV gimnazijos  klasės

Chemijos ir biologijos vyr. mokytoja

Gamtos mokytoja

25 metai
13. Violeta Gulbinskienė  - Anglų kalbos mokytoja -metodininkė 40 metų
14. Ramūnas Dzimidas  - Geografijos vyr. mokytojas 30 metų
15. Pranas Paulikas  - Fizikos ir astronomijos vyr. mokytojas 32 metai
16. Tatjana Tretjakova  - Matematikos vyr. mokytoja 41 metai
17. Edita Girčienė Neformalusis ugdymas Mokytoja 42 metai
18. Birutė Aleknienė  - Tikybos mokytoja 43 metai
19. Alma Jansonienė - Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
Rusų kalbos mokytoja
21 metai