Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

8.00-12.00 val.

 

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA
 
ATVYKSTANT Į MOKYKLĄ BŪTINA TURĖTI:
  • Reikalingas mokymo priemones (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir pan.);
  • Pažymą  apie mokymąsi iš mokyklos, kurioje mokomasi (jeigu mokinys atvyksta per mokslo metus).

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas. Privalomą priešmokyklinį ugdymą visiems vaikams, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueina 6 metai, įteisino Seimas, priimdamas Švietimo įstatymo pataisas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „draugiškas internetas“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tėvų linija“MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS


1.   Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą valstybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Palangos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.
2.   Mokyklos lėšos:
   2.1.valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų skirtos lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
   2.2.fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
   2.3.kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
3.   Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.   Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko  teisės aktų nustatyta tvarka.
5.   Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.