Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

TRUMPAI APIE MOKYKLĄ

Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, skirta vaikams, sergantiems kvėpavimo, nervų sistemos, judamojo atramos aparato bei psichikos ir elgesio sutrikimo ligomis.

Mokyklos tipas - vidurinė mokykla (sanatorinė).

Mokyklos grupė - bendrojo lavinimo mokykla.

Mokymo kalba - lietuvių kalba.

Mokymo forma - dieninė.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos savininkas - Palangos miesto savivaldybės taryba.

Mokyklos istorija: Mokykla įsteigta 1998 m. sausio 1 d. Pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 10 25 nutarimas Nr. 1239 “Dėl vaikų sanatorinėse įstaigose esančių bendrojo lavinimo mokyklų perdavimo apskričių reguliavimo sričiai”.MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS
– plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.


MOKYKLOS VEIKLOS UŽDAVINIAI:

 1.  teikti mokiniams kokybišką tęstinį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą;
 2.  tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
 3.  teikti mokiniams reikiamą psichologinę, socialinę ir gydytojų pagalbą;
 4.  užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.