Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

8.00-12.00 val.

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA
 
ATVYKSTANT Į MOKYKLĄ BŪTINA TURĖTI:
  • Reikalingas mokymo priemones (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir pan.);
  • Pažymą  apie mokymąsi iš mokyklos, kurioje mokomasi (jeigu mokinys atvyksta per mokslo metus).

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas. Privalomą priešmokyklinį ugdymą visiems vaikams, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueina 6 metai, įteisino Seimas, priimdamas Švietimo įstatymo pataisas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „draugiškas internetas“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tėvų linija“

                                                ADMINISTRACIJA


 

Direktorius Alvydas Milinis

                                                                              
II-a vadybinė kvalifikacinė kategorija                                                  

Gyvenimo aprašymas -  (atverti/atsisiųsti)

Tel. 8 460 51031, Mob. 8 687 95515

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

                                                

        

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Bušmienė

 

III-a vadybinė kvalifikacinė kategorija

Gyvenimo aprašymas - (atverti/atsisiųsti)

Tel. 8 460 51031

 El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Bibliotekininkė

Ingrida Rimšienė

Tel. 8 460 51031

El.p. biblioteka@palangasanatorine.lt

 

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Macijauskienė

Tel. 8 460 51031

El.p. jmacijauskiene@gmail.com

 

Raštinės (archyvo) vedėja

Duomenų bazių tvarkytoja

Aušra Kinčienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

Informacinių technologijų sistemų/ kompiuterių priežiūros specialistė

Asta Kornišinienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

 

INFORMACIJA APIE MOKYTOJUS

 

Eilės

Nr.

 

Darbuotojas

 

 Vadovavimas klasei

 

Kvalifikacinė kategorija

Pedagoginio darbo stažas 2017 09 01

 1. Ina Lizdenienė Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 7 metai
2. Angelina Martinkėnienė 1 klasė Pradinių klasių mokytoja 26 metai
3. Alma Bluškienė 2 klasė Pradinių klasių vyr. mokytoja 29 metai
4. Anželika Toleikienė 3 klasė Pradinių klasių vyr. mokytoja 20 metų
5. Jolanda Malinauskienė 4 klasė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Rusų kalbos vyr. mokytoja

38 metai
6. Virginija Žukienė 5 klasė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  35 metai
7. Asta Kornišinienė 7 klasė

Matematikos vyr. mokytoja

Informacinių tech. vyr. mokytoja

7 metai
8. Rita Milinienė 6 klasė Anglų kalbos vyr. mokytoja 27 metai
9. Virginijus Milinis 8 klasė Lietuvių kalbos vyr. mokytojas 30 metų
10. Irma Kniukštienė  I gimnazijos klasė  Istorijos mokytoja - metodininkė  28 metai
 11. Daiva Bušmienė  II gimnazijos klasė  Etikos mokytoja  26 metai
 12. Romana Kekis

III, IV gimnazijos  klasės

Chemijos ir biologijos vyr. mokytoja

Gamtos mokytoja

23 metai
13. Violeta Gulbinskienė  - Anglų kalbos mokytoja -metodininkė 38 metai
14. Ramūnas Dzimidas  - Geografijos vyr. mokytojas 28 metai
15. Pranas Paulikas  - Fizikos ir astronomijos vyr. mokytojas 30 metų
16. Tatjana Tretjakova  - Matematikos vyr. mokytoja 39 metai
17. Edita Girčienė Neformalusis ugdymas Mokytoja 40 metų
18. Birutė Aleknienė  - Tikybos mokytoja 41 metai
19. Alma Jansonienė - Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
Rusų kalbos mokytoja
19 metų