Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

ADMINISTRACIJA
 
                                                                                           

Alvydas Milinis                                                                                       Daiva Bušmienė (laikinai nedirba)
Direktorius                                                                                              Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-a vadybinė kvalifikacinė kategorija                                                            III-a vadybinė kvalifikacinė kategorija

Gyvenimo aprašymas -  (atverti/atsisiųsti)                                                   Gyvenimo aprašymas - (atverti/atsisiųsti)

 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

1.

Direktorius

Alvydas Milinis

Tel. 8 460 51031

Mob. 8 687 95515

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Bušmienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

3.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Ingrida Rimšienė

Tel. 8 460 51031

El.p. biblioteka@palangasanatorine.lt

4.

Vyr. buhalterė

Jadvyga Macijauskienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

5.

Raštinės (archyvo) vedėja

Aušra Kinčienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

6.

Bibliotekininkė

Ingrida Rimšienė

Tel. 8 460 51031

El.p. biblioteka@palangasanatorine.lt

7.

Informacinių technologijų sistemų/ kompiuterių priežiūros specialistė

Asta Kornišinienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

8.

Valytoja

Regina Skripkauskienė

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

9.

Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

Ramūnas Alekna

Tel. 8 460 51031

El.p. mokykla@palangasanatorine.lt

 

 

INFORMACIJA APIE MOKYTOJUS

 

Eilės

Nr.

 

Darbuotojas

 

Auklėjamoji klasė

 

Kvalifikacinė kategorija

Pedagoginio darbo stažas 2017 09 01

 1. Ina Lizdenienė Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 7 metai
2. Angelina Martinkėnienė 1 klasė Pradinių klasių mokytoja 26 metai
3. Alma Bluškienė 2 klasė Pradinių klasių vyr. mokytoja 29 metai
4. Anželika Toleikienė 3 klasė Pradinių klasių vyr. mokytoja 20 metų
5. Jolanda Malinauskienė 4 klasė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Rusų kalbos vyr. mokytoja

38 metai
6. Virginija Žukienė 5 klasė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  35 metai
7. Asta Kornišinienė 7 klasė

Matematikos vyr. mokytoja

Informacinių tech. vyr mokytoja

7 metai
8. Rita Milinienė 6 klasė Anglų kalbos vyr. mokytoja 27 metai
9. Virginijus Milinis 8 klasė Lietuvių kalbos vyr. mokytojas 30 metų
10. Irma Kniukštienė  I gimnazijos klasė  Istorijos mokytoja - metodininkė  28 metai
 11. Daiva Bušmienė  II gimnazijos klasė  Etikos mokytoja  26 metai
 12. Romana Kekis

III, IV gimnazijos  klasės

Chemijos ir biologijos vyr. mokytoja

Gamtos mokytoja

23 metai
13. Violeta Gulbinskienė  - Anglų kalbos mokytoja -metodininkė 38 metai
14. Ramūnas Dzimidas  - Geografijos vyr. mokytojas 28 metai
15. Pranas Paulikas  - Fizikos ir astronomijos vyr. mokytojas 30 metų
16. Tatjana Tretjakova  - Matematikos vyr. mokytoja 39 metai
17. Edita Girčienė Neformalusis ugdymas Mokytoja 40 metų
18. Birutė Aleknienė  - Tikybos mokytoja 41 metai
19. Alma Jansonienė - Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
Rusų kalbos mokytoja
19 metų